info@ampaescolapalcam.com

Assemblea curs 2018-2019

Benvolguts/des pares i mares,

Mitjançant la present, us recordem que el proper dimarts 30 d’Octubre està convocada l’Assemblea general ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Pàlcam, que se celebrarà a la Sala Polivalent de l’escola, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i a les 19:30 hores en segona, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Memòria d’activitats del curs anterior.
  2. Liquidació pressupostària del curs anterior.
  3. Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació, si escau.
  4. Preguntes i suggeriments.

En cas que vulgueu tractar algun tema especial, podeu adreçar les vostres preguntes a la Junta fins una setmana abans de la data de l’Assemblea, per tal de poder recaptar informació i donar resposta a les qüestions que es plantegin. Podeu adreçar els vostres comentaris a través del correu electrònic:  info@ampaescolapalcam.com

Així mateix, existeix una vacant dins la Junta. Si algú està interessat a formar part de l’equip, pot enviar la petició al correu electrònic de l’AMPA i el dia de l’Assemblea es votarà.

Ben cordialment,

Maribel Sangenís
Presidenta

Barcelona, octubre 2018