info@ampaescolapalcam.com

Convocatòria Assemblea 2022-2023

Benvolguts/des pares i mares,

Mitjançant la present, us recordem que el proper dimarts 25 d’octubre està convocada l’Assemblea general ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Pàlcam, que se celebrarà a la Sala 60 de l’escola, a les 19.00 hores, en primera convocatòria, i a les 19.30 hores en segona, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Informació de la nova Junta de l’AMPA.
Memòria d’activitats del curs anterior.
Liquidació pressupostària del curs anterior.
Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació si s’escau.
Preguntes i suggeriments.
Us recordem que l’Acta de l’Assemblea de l’any anterior es troba disponible a la web de l’AMPA i es donarà per llegida en l’Assemblea del curs actual.

Ben cordialment,

Gemma Manzano

Presidenta

Barcelona, octubre 2022