info@ampaescolapalcam.com

Convocatòria Assemblea 2023-2024

Benvolgudes famílies,

Us recordem la convocatòria a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Pàlcam, que se celebrarà el proper dimarts 24 d’Octubre, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i a les 19:30 hores en segona, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Informació de la nova Junta de l’AMPA.
Memòria d’activitats del curs anterior.
Liquidació pressupostària del curs anterior.
Presentació d’activitats i pressupost per al present curs i aprovació si escau.
Preguntes i suggeriments.
Per tal de facilitar la conciliació familiar, aquest any farem l’Assemblea mixta: presencialment, a la sala 60 de l’escola i per Google meet (https://meet.google.com/uhr-hosw-xfy); us hi esperem a tots.

En cas que vulgueu tractar algun tema especial, podeu adreçar les vostres preguntes a la Junta fins una setmana abans de la data de l’Assemblea, per tal de poder recollir la informació i donar resposta a les qüestions que es plantegen. Podeu adreçar els vostres comentaris a través del correu electrònic: info@ampaescolapalcam.com

Així mateix, existeixen 3 vacants dins la Junta. Si algú està interessat a formar part de l’equip, pot enviar la petició al correu electrònic de l’AMPA i el dia de l’Assemblea es votarà.

Annexem l’Acta de l’Assemblea Ordinària de l’any anterior i es dona per llegida en l’Assemblea del curs actual.

Ben cordialment,

Mònica Farreras

Presidenta